هر آنچه از نمایشگاه خودرو پاریس ۲۰۱۶ انتظار داریم

نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ از روز ۱۰ مهر به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند.