صالح خواستار گفتگوی رو در رو با عربستان شد

علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن، با تأکید بر اینکه هیچ گونه همپیمانی میان یمن و ایران وجود ندارد و این ادعا، بهانه ای است که عربستان آن را برای حمله به این کشور مطرح کرده است، خواستار گفتگوی مستقیم یمن و عربستان شد….