حدادعادل: گرمارودی میراث گرانقدری برای فرهنگ ایرانی به وجود آورد

حداد عادل در آیین نکوداشت موسوی گرمارودی با اشاره به دوستی بیش از ۵۰ ساله با وی اظهار کرد: گرمارودی در تهران، قم و مشهد زندگی و محضر اساتید بزرگی را درک کرده است.