باکتری های موجود در روده کودکان چاق و لاغر با هم تفاوت دارند

تحقیقات نشان داده که تفاوت قابل توجهی بین فلور باکتریایی دستگاه گوارش کودکان و نوجوانان چاق در مقایسه با هم سن و سال های لاغرشان وجود دارد. در ادامه با تک شات همراه باشید.