آیت‌الله سبحانی: اشعار عاشورایی گرمارودی تا ابد بر تارک شعر فارسی می‌درخشد

در پیام آیت‌الله سبحانی به بزرگداشت موسوی گرمارودی آمده است: ترکیب‌بند عاشورایی و شعر بلند این شاعر خوش‌قریحه درباره زینب کبری (ع) از اشعاری است که تا ابد بر تارک شعر فارسی می‌درخشد.