پرچمدار بعدی اچ تی سی احتمالا فریم لمسی خواهد داشت