صدها کشته در درگیری های کنگو

درگیری هواداران رئیس قبیله ای در کنگو با نیروهای امنیتی در فرودگاه کاتانگا در مرکز این کشور صدها کشته برجا گذاشته است۲۳:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر