تروریست ها ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان حلب را گروگان گرفته‌اند