۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی، تخریب و تعمیر است

مدارس مناطق محروم در آغاز سال تحصیلی امشب با حضور مسئولان مربوطه در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی شد.