انتقاد ترکیه از تامین سلاح برای کردها از سوی آمریکا

ترکیه برنامه آمریکا را درباره تامین سلاح برای کردهای سوری غیرقابل قبول دانست.