عدم دیدار روحانی با اوباما تاکتیک سیاسی بود/با انتخاب ترامپ تقابل نظامی ایران و آمریکا بعید است