طعم شیرین سلامتی ارمغان مصرف شکلات تلخ/ بیماران قلبی عروقی شکلات تلخ بخورند

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: مصرف منظم شکلات می تواند از بروز بیماری هایی همچون قلبی عروقی جلوگیری کند.