اختلاف نظر احزاب آلمانی با آمریکا بر سر توافقنامه اروپا

احزاب مطرح آلمان درباره توافقنامه اروپا با آمریکا اختلاف نظر دارند.