فرمانده هوافضای سپاه: دشمنی آمریکا با ایران پایان نیافته است