جدایی مصر از عربستان؛ ماه عسلی که زود به طلاق رسید

با پایان یافتن ماه عسل میان مصر و عربستان، روابط دو کشور دچار ضعف و تناقض آشکاری شده و به نظر می رسد دو طرف به سوی طلاق پیش می روند.