جدایی مصر از عربستان؛ ماه عسلی که زود به طلاق رسید