آقای ترامپ باید رئیس‌علی دلواری و شهید نادر مهدوی را بشناسد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من به آقای ترامپ می‌گویم که دو نفر از ایران را بشناس. یکی رئیس‌علی دلواری و یکی شهید نادر مهدوی. مطمئن باش اگر داستان این دو سردار را بخوانی سلام نظامی خواهی داد و عذرخواهی می‌کنی.