پایبندی به اصول انقلاب اسلامی در همه امور لازم است

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: انگیزه شهدا، استقرار اسلام ناب محمدی (ص) و حفظ نظام و مملکت اسلامی بود.