پایبندی به اصول انقلاب اسلامی در همه امور لازم است