استرالیا: به هیچ وجه در مسائل حقوق بشر ایران یا کوتاه نمی‌آییم

وزیر تجارت استرالیا در آستانه سفر به ایران گفته که دولت کشورش قصد عقب‌نشینی در برابر ایران در زمینه مسائل حقوق بشری را ندارد.