علی عبدالله صالح خواستار مذاکره مستقیم یمن و عربستان شد

رییس جمهوری سابق یمن خواستار انجام مذاکرات مستقیم میان یمن و عربستان سعودی شد.