علی عبدالله صالح خواستار مذاکره مستقیم یمن و عربستان شد