ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد