تاکید دی میستورا بر لزوم توقف سریع حملات هوایی در سوریه

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه گفت: حملات هوایی در مناطق گوناگون استان «حلب» سوریه باید فوراً متوقف شود.