«ویزا کارت» حرام است!

به گزارش ایران خبر، حماد در پاسخ به سؤالی درباره حکم کارت خرید ارائه شده از سوی برخی بانک ها و ربوی بودن یا نبودن آنها گفت: «نمی دانم منظور سؤال کننده ویزا کارت است یا کارت های تخفیف. استفاده از ویزا کارت جایز نیست؛ زیرا دارنده آن، در صورتی که بدون داشتن موجودی اقدام […]