بشار الجعفری: حتی از یک وجب خاک سوریه نمی گذریم

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت: سوریه به مبارزه با تروریسم پایبند است و حتی از یک وجب خاک خود نمی گذرد.