نخست وزیر لییی خواستار آشتی ملی در کشورش شد

نخست وزیر لیبی خواستار تحقق آشتی ملی و پایان دادن به اختلافات در کشورش شد.