آغاز طرح مقابله با آنفلوآنزای پرندگان در سال جاری

طرح مقابله با آنفلوآنزای پرندگان از ۲۶ شهریور به مدت ۴۲ روز در سه مرحله آغاز شده است.