نیروی دریایی ایران به پایگاه‌های مهم دریایی در ایتالیا و سوریه دست می‌یابد

وبگاه صهیونیستی همکاری نیروی دریایی ایران و ایتالیا را از جمله اهداف مهم ایران برشمرد و عنوان داشت، ایران اراده لازم را برای سرمایه گذاری در خرید کشتی‌های جدید دارد.