نیروی دریایی ایران به پایگاه‌های مهم دریایی در ایتالیا و سوریه دست می‌یابد