بررسی گزینه‌های مؤتلفه برای انتخابات ۹۶ تا پایان آبان ماه بررسی می‌شوند

عضو حزب مؤتلفه گفت: بررسی گزینه‌های موردنظر مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده زمانبر است و تا پایان آبان ماه طول می‌کشد.