داعش این دختر عراقی را به مزایده گذاشت

داعش یک دختر ایزدی اهل عراق را در مزایده ای در عربستان سعودی فروخته است….