جواب تند وزیرجهاد به معاونش/ آقای قنبری اگر نمی‌تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که خواستار واردات غیرقانونی برنج شده بود، نوشت: به آقای قنبری بفرمائید اگر نمی توانند در چهارچوب مقررات عمل نمایند اعلام تا فکر دیگری انجام گردد.