سید محمد جهان‌آرا؛ فاتحی که فتح خود را ندید

جنگ تحمیلی ارتش بعث علیه جمهوری اسلامی ایران شهدای زیادی از میان فرماندهان کارکشته کشورمان گرفت.