تصمیم گیری برای انتخابات۹۶ به صورت حزبی و گروهی انجام می‌شود

عضو اعتماد ملی گفت: در انتخابات سال ۹۶ با توجه به حضور، نظرات و تصمیمات احزاب تصمیمات با دموکراسی‌ بیشتری صورت می‌گیرد.