صادرات کشور به مرز ۲۲ میلیارد دلار رسید

بر اساس اطلاعات گمرک ایران در شش ماهه نخست سال‌ جاری صادرات غیرنفتی ایران با ۵.٩ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار رسید.