عملیات ثامن‌الائمه؛ پیش بسوی آزادی حصرآبادان+ تصاویر

شکست در عملیات ثامن‌الائمه به قدری برای صدام سنگین بود که وی هفت نفر از فرماندهان خود را تیرباران کرد.