مراسم صبحگاه مشترک یگان‌های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.