مراسم صبحگاه مشترک یگان‌های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد