اندر حکایت یک نام و یک مکان!

به گزارش ایمنا، مجموعه فرشچیان در تاریخ ۱۷ شهریور ماه و همزمان با برگزاری آیین اختتامیۀ بیست و هشتمین جشنوارۀ تئاتر اصفهان، طی مراسمی نام سالن اصلی این مجموعه را به نام استاد رضا ارحام صدر، بنیانگذار مکتب طنز انتقادی تئاتر اصفهان نامگذاری کرد، اما دیری نپایید که این تابلو برداشته شد و نمایش‌هایی که […]