چین در غرب اقیانوس آرام ۴۰ بمب‌افکن به پرواز درآورد

نیرویی هوایی چین برای دومین مرتبه در ماه جاری رزمایشی را در غرب اقیانوس آرام برگزار کرد.