شایعه افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان دسیسه خارجی‌ها است

کارشناس مسائل آسیای مرکزی با اشاره به دروغ بودن خبر افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ازبکستان پس از مرگ «کریم‌اف» آن را دسیسه برخی قدرت‌های خارجی و در راستای انتقال قدرت در تاشکند عنوان کرد.