شهریور ماه تصادفات جاده ای

جانشین رئیس پلیس راهور واژگونی خودروها را عمده ترین سانحه رانندگی اعلام کرد.۰۸:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر