ضرورت توجه به اشتغال و صنعت در مناطق جنگی

استاندار ایلام گفت: در مناطق جنگی اشتغال و صنعت باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.