۸۵۰ میلیون دلار غذا صادر کردیم/ نمایشگاه فصلی فروش نداریم