پیام رسان Allo از مرز یک میلیون دانلود در گوگل پلی عبور کرد