رییس جدید شورای جهانی صنایع دستی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از روابط عمومی هجدهین نشست شورای جهانی صنایع دستی، شورای جهانی صنایع دستی هیجدهمین نشست خود را در اصفهان برگزار کرد. در ابتدای این نشست وانگ شانگ رییس دوره قبل و روسای مناطق چهارگانه این شورا به ارائه گزارش پرداختند. سپس رزی گرین لس برای چهار سال به عنوان […]