تیتر روزنامه‌های پنجم مهر را در ایمنا ببینید

به گزارش خبرنگار ایمنا، با نگاهی به صفحه یک روزنامه های اقتصادی کشور، ابرار اقتصادی در تیتر یک خود نوشت “تذکر مسکن مهری ها به وزیر راه و شهرسازی”. دنیای اقتصاد در عنوان یک خود “مدل مالزی در جذب منابع” را قرار داد. “ایران نسل پنجم ارتباطی را نشانه گرفته است” تیتر نخست جهان اقتصاد است. جهان […]