در صورت پیروزی بیت‌المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام می‌کنم