رایزنی وزارتخانه‌های راه و ارتباطات پیرامون توسعه فرودگاه پیام

وزیر ارتباطات با تاکید بر اولویت دولت در زمینه اشتغال‌زایی و رونق کسب‌و‌کار بخش ICT، خواستار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این شرکت و ارایه بهترین راهکار در راستای توسعه آن شد.